15 de febrer de 2011

UNA CINQUANTENA DE SOCIS I SÒCIES ASSISTEIXEN A LA SEGONA ASSEMBLEA D’AQUEST CURS

Uns cinquanta socis i sòcies de l’Associació de Pares i Mares (AMPA) de la nostra escola han assistit a l’assemblea celebrada aquesta setmana, la segona d’aquest curs 2010-2011 per retre comptes als integrants de la mateixa sobre les actuacions i l’estat dels projectes plantejats per a aquest curs, que es van presentar a l’assemblea del passat mes d’octubre.

L’ordre del dia ha tractat els objectius assolits i els pendents, l’estat de treball de les diferents comissions, la valoració de l’enquesta d’extraescolars que s’està fent entre les famílies, l’estat de comptes de la nostra associació i informació sobre la denúncia interposada contra vuit membres de la nostra entitat per part de l’anterior presidenta de l’AMPA a finals del curs passat.

Pel que fa als objectius assolits, els socis han estat informats de l’eliminació dels estocs de material esportiu i de llibres, que pel curs vinent els proveïdors de material esportiu i llibres continuaran sent els mateixos que aquest curs, de les aportacions econòmiques de l’AMPA per la festa de Nadal de l’escola i de l’adquisició de pissarres digitals per als cursos superiors, de les demandes a l’Ajuntament per les instal·lacions de l’escola, i de l’organització del Casal per la setmana Blanca de febrer.

Tot i això, queden pendents diverses reparacions al centre que la junta està demanant a l’Ajuntament, com la substitució dels lavabos de la planta baixa, la instal·lació de tendals al parvulari, l’arranjament de porteries, bancs i solcs al pati, d’una gotera de grans dimensions al passadís d’accés a Educació infantil, la revisió dels fluorescents que no compleixen mesures de seguretat, o el gimnàs nou i una cuina més amplia, entre d’altres.

Les diferents comissions han exposat l’estat dels seus projectes, com l’enquesta de les activitats extraescolars, la tramitació d’instàncies relacionades amb les millores a l’escola, l’organització d’uns jocs florals i un concurs de dibuix per Sant Jordi, o la festa de fi de curs de l’AMPA que es farà el pròxim dissabte 18 de juny.

Així mateix, s’ha presentat als socis/es un resum de l’estat de comptes fins a aquest mes i s’ha informat que 7 dels 8 membres denunciats han estat absolts de la denúncia per injúries en el judici del passat 31 de gener i que la Junta havia decidit per unanimitat pagar la minuta de l’advocat que s’ha necessitat pel procés a través del compte de l’AMPA, cosa què els nostres estatuts permeten.

Els principals acords assolits per unanimitat han estat:

1.- Aprovar el pagament de l’advocat que ha defensat als membres de l’assemblea denunciats a través del compte de l’AMPA.
2.- Recórrer la sentència que considera culpable a un dels membres denunciats.
3.- No denunciar la gestió econòmica de l’anterior presidenta sempre que no torni a denunciar a cap del membres de l’AMPA.
4.- Mantenir informats als socis i sòcies davant de possibles eventualitats derivades d’aquesta denúncia.
5.- No tornar a parlar en cap assemblea més de la gestió econòmica de l’anterior junta i posar el nostre esforç en treballar pel centre i els nostres fills i filles.
6.- Ratificar la gestió de l’actual junta per part dels socis i sòcies assistents.

Document: Presentació assemblea (6.47 MB)